top of page

Vad är NLP?

NLP - NeuroLingvistisk Programmering

NLP är en serie tekniker som dels hjälper oss att kartlägga hur din hjärna sorterar in information (vilket givetvis är helt individuellt), dels gör att vi på ett enkelt sätt kan förändra dina känslor och beteenden.

Exempelvis kan vi byta ut den nervösa känslan att prata inför publik med en känsla av stor glädje och att "detta ska bli riktigt roligt". En svag självkänsla och ett dåligt självförtroende byts ut mot känslan och "vetskapen" att du är mäktig och fantastisk.

Samma sak om det "gått troll" i ditt idrottande; Rädslan för att missa putten byts ut mot känslan av det perfekta golfslaget - varje gång.

Man kan enkelt uttrycka att det som sker är att vi påverkar din hjärnas kemi:

När du tänker på något roligt och som får dig att skratta så framkallas "skrattsubstanser" i din hjärna, som får dig att känna dig glad och må riktigt bra. Om vi i detta skede applicerar NLP tekniken ankring på dig ("Pavlovs hundar") så kan vi därefter enkelt ersätta negativa känslor med positiva och lustbetonade känslor genom att framkalla de ankrade skrattsubstanserna (vi dränker din hjärna med återanvänt skratt).

NLP kan användas för att förbättra alla våra dagliga handlingar. Kombinerat med hypnos blir NLP än mer kraftfullt. I trance kan vi dessutom lättare förstärka det önskade känslotillståndet. Eftersom hjärnan i trance inte gör skillnad på verklighet och fantasi kan vi utnyttja din kreativa fantasi till att förstärka din önskade känsla "så att den fyller upp hela universum".

Så istället för att behöva må dåligt, känna ångest, eller känna rädsla för något, så kan vi istället få dig att må bra och känna tillförsikt och glädje inför samma situation!

Exempelvis kan man inte bara fullständigt utradera en livslång flygfobi på mindre än en timme, man kan dessutom tycka att det är riktigt häftigt att flyga!

Mer information om NLP hittar du bl.a här.

bottom of page