top of page

Vad är hypnos?

"Som att sova fast samtidigt vara vaken - som att dagdrömma"

Med hypnos menar vi egentligen det mentala tillstånd vi kallar för trance.

Alla vi glider in i detta tillstånd flera gånger per dygn helt naturligt; när vi dagdrömmer, är uppslukade av en spännande film, eller precis innan vi vaknar eller somnar, etc. Skillnaden är att under en hypnossession så bestämmer vi att du här och nu går ner i trance, till ett bestämt trancedjup, och hur länge du ska befinna dig där.

I trance uppfattar hjärnan direkta instruktioner, bilder, minnen och fantasier som en ren verklighet, eftersom det undermedvetna inte gör skillnad på fantasi och verklighet. 

Forskningen har bevisat att hypnotiska suggestioner åstadkommer samma resultat som om vi faktiskt upplever något rent fysiskt - utan att vi är med om händelsen. 

T. ex. skapar suggestionen "snart kommer du bränna dig på en varm platta" samma aktivitet i din hjärna som om du faktiskt hade lagt handen på plattan på riktigt.

Om en person blir hypnotiserad att se färgen rinna av bildskärmen så kommer bl a de centra i hjärnan som hanterar färgseendet att påverkas: Ögonen fångar givetvis upp den helt normala bilden på skärmen - men hjärnan tror att den ser färg som rinner.

I trance är vår hjärna mycket mottagligt för positiva visioner eftersom aktiviteten i prefrontala cortex ökar, i de områden som har med uppmärksamhet att göra.

Varje gång du tänker en tanke (eller upplever en känsla), positiv eller negativ, involveras specifika neuron-banor i din hjärna: Ett antal nervceller i hjärnan har kopplats ihop till ett mönster för att återkalla den lagrade tanken - ett minne. Till detta minne har olika transmittorsubstanser associerats och som skapar den känsla du samtidigt upplever (glad, skratt, ledsen, obehag, skräck eller kanske bara helt neutral).

Varje gång du återkommer till samma tanke/känsla så blir ännu fler neuroner involverade, neuron-banan växer sig tjockare och starkare, ett "mönster" etableras.

Via dina sinnesorgan som ögon, öron, näsa, mun och hud tar hjärnan hela tiden emot mängder av impulser. Så mycket som 11.000.000 bitar information tas emot varje sekund. Hjärnan kan bara hantera ca 40 bitar information per sekund, resten sorteras bort. Förmodligen skall vi vara tacksamma för det och samtidigt ödmjuka inför det faktum att den bild av verkligheten som vår hjärna väljer ut inte utgör hela verkligheten.

Det är RAS (Retikulära Aktiveringssystemet) som skiljer ut vilka impulser som skall hanteras och vilka som kan sorteras bort. RAS är en del av den sk däggdjurshjärnan och finns i hjärnstammen. Det är involverat i flera funktioner, bl.a. sömn och vakenhet. RAS påverkar bilden av verkligheten och är i praktiken ett filter. Impulser som uppfattas som viktiga släpps igenom och en "aktiveringsorder” skickas vidare till andra delar av hjärnan för åtgärd, andra impulser passerar förbi.

Filtreringen påverkas av

  • Dina tidigare erfarenheter
  • Dina tankar
  • Vad du anser vara viktigt i livet ( ex att se mängder av gravida kvinnor när man själv väntar barn)
  • Det som stämmer överens med din uppfattning (hjärnan vill ha rätt och söker bevis)
  • Vad du i stunden har fokus på

Informationsbitarna måste alltså vara betydelsefulla för dig för att RAS skall skicka impulserna vidare till hjärnan för bearbetning och bli en medveten tanke.

Av denna anledning är det därför så viktigt att alltid försöka tänka positivt eftersom RAS släpper igenom den typen av information - du då skapar ett positivt mönster inom dig.  

Problemet är att det är mycket svårt att styra sina tankar medvetet. Av de ca 60 000 tankar vi tänker varje dag förekommer de flesta på ett undermedvetet plan och du har ingen aning om att du tänkte dem.

Hjärnan gillar att ha rätt. Anser du att förändringar enbart är till besvär kommer din hjärna främst välja ut de sinnesintryck som stödjer din åsikt. Du kommer att se det du vill se. Glaset är halvfullt eller halvtomt - vad väljer du?

Om du nu har en obehaglig tanke/känsla inom dig (rentav traumatisk) så upplever du negativa kroppsreaktioner som stress, ångest, flykt, skräck, etc, eftersom ditt undermedvetna försöker "skydda dig" från att det obehagliga skall hända igen - "panikcentrum" Amygdala har aktiverat fight & flight responsen.

Varje gång detta exekveras riskerar kopplingarna att förstärkas och till slut har du skapat en tankens "motorväg" inom dig som mycket effektivt bibehåller ditt tankemönster eller din obehagliga känsla och de fysiska obehag du upplever.

För somliga kan detta kvarstå livet ut. 

I trance vilar klienten djupt djupt avslappnad och får en mycket skön och behaglig upplevelse. Det analytiska tänkandet känns långt borta och det upplevs tystare i huvudet. Det här vill man gärna uppleva snart igen! 

Efter hypnosen når du önskat resultat betydligt snabbare och lättare än om du kämpar på som vanligt med ren viljestyrka därför att allt kommer inifrån djupet av dig själv genom den s.k. post-hypnotiska effekten, eftersom hypnotisörens instruktioner finns lagrade i ditt undermedvetna. Men det är du som gjort jobbet, det är dina tankar, dina känslor. Man kan lite förenklat betrakta hjärnan som en biodator med tusentals olika datorprogram, hypnotisören har bara hjälpt dig att skriva om vissa kodrader i ett eller flera program.

Hypnos kan fungera för allt. Och javisst, alla som vill kan hypnotiseras! Även du!

Däremot kan man inte bli hypnotiserad på korrekt sätt om man är påverkad av alkhohol, droger eller psykofarmaka.

Hypnos är inget konstigt men måhända fortfarande obekant för många.

Hypnos innebär inte att vi tappar kontrollen som en del tror, tvärtom upplever de flesta en ökad känsla av kontroll och en möjlighet att välja tanketillstånd. Du har exempelvis full kontroll att närsomhelst välja att avbryta trancen och då omedelbart komma tillbaka till vaket tillstånd.

Ytterligare information om hypnos kan du exempelvis hitta här.

uppdaterad 2019-02-13

bottom of page