top of page

Stressad? Sömnproblem? Utbränd?

Stress och sömnproblem går hand i hand, det här har blivit västvärldens största hälsoproblem! Sedan 2010 har antalet sjukskrivna för utmattningssyndrom sexdubblats och i slutet av 2018 var över 35 000 svenskar sjukskrivna på grund av stress. 

Utbrända!

Stress är en skyddsmekanism evolutionen rustat oss med, "lammet inom oss ska fly från rovdjuret". När hjärnan, givetvis undermedvetet, tolkar stress som en hotfull situation, larmas det autonoma nervsystemet blixtsnabbt (den del som styr andning, blodtryck och puls m m) och stresshormonerna rasar i kroppen. Det här är inget problem om det är kortvarigt, kan i vissa fall ge oss nytta (ex vid idrottsprestationer), men lever vi med påslaget alarmsystem under för lång tid utan mental och fysisk återhämtning drar nervsystemet till slut ner på energin. Vi upplever trötthet, yrsel, muskelsvaghet, svimningskänsla, depression, handlingsförlamning och känner symtom från ex bröstet (tryck) eller magen (klump, fjärilar), sover dåligt, går upp i vikt, blir oftare sjuka m m. 

Forskning har påvisat att kronisk stress leder till mätbara förändringar i hjärnan och kroppen som förklarar de kognitiva problem som den utmattade upplever. Långvarig stress leder faktiskt till hjärnskada. Ex har personer med utmattningssyndrom en förtunnad hjärnbark i ett visst område i pannloben som är viktig för vår koncentrationsförmåga, med försämrad förmåga att organisera och planera det vi ska göra. Ex påverkas minnet då hippocampus förminskas - man glömmer! De konstant förhöjda nivåerna av stresshormonet kortsol leder också till oönskad viktökning m m. 

Att bli stressad handlar om hur vi uppfattar situationen vi befinner oss i - om glaset är halvfullt eller halvtomt. All stress är egentligen en fantasi om framtiden, och det är en fantasi som blivit omöjlig att stoppa. "Vi tänker känner och gör saker men vi kan inte bestämma hur vi tänker och känner, tankarna kommer lite ovälkommet".

Olika personer har olika motståndskraft ("stresshinkens" storlek varierar). En del klarar stress bättre än andra men alla kan till slut drabbas av den där sista droppen som får hinken att svämma över - och vi går in i väggen. Gör vi det försent är nervsystemet kraftigt påverkat och det tar tid att återhämta sig, vi är utbrända och det kan ta lång tid av återhämtning, i vissa fall flera år. Det finns exempel på hur man t o m har tappat förmågan att läsa (och alltså behöver lära sig det igen från grunden).

Långt innan dess, när kroppen allt mer och mer befinner sig i krisläge, ligger man vaken om nätterna med tankar som snurrar som tvätten i en torktumlare. Natt efter natt maler tankarna av oro och den nedåtgående spiralen är ett faktum. Sömnmönstret (neuronkopplingarna och nivån av sömnhormonet melatonin i hjärnan) påverkas över tid och till slut kan man ha fortsatt svårt att sova även om all stress är undanröjd.

Inom "traditionell vårdcentralsbehandling" förskrivs sömnmedel och/eller antidepressiva och man blir ofta remitterad till samtal hos psykolog/terapeut för att se över sig och sin livssituation för att identifiera vad det är som skapar stressen – är det arbetet eller något i privatlivet som behöver förändras? Säkert bra men relativt ineffektivt. Faktiskt.

Majoriteten av oss vuxna har spenderat större delen av våra liv att "lära kroppen" att stressa, men få har investerat tid och energi på att åstadkomma motsatsen. En motpol till stress är återhämtning. Ex på naturliga motmedel är långa promenader, avslappning, olika meditationstekniker (ex yoga eller mindfulness) - och givetvis en god sömn - som aktivt bidrar till att dagligen tömma ut lite av innehållet i stresshinken inom oss. Och glöm inte att hitta något att skratta åt mitt i eländet !! Ett skratt förlänger livet - bokstavligen !!

Vi som framgångsrikt jobbar med s.k "alternativa metoder" som EFT, NLP och hypnos vet att det finns betydligt snabbare vägar till återhämtning och mentalt skydd - utan behov av läkemedel eller ändlösa psykologsamtal - vare sig det gäller stress, sömnrubbningar eller utbrändhet, eftersom vi går direkt på förändringarna i hjärnan och nervsystemet.

En session räcker i 19 av 20 fall för att allt ska vända!

bottom of page