top of page

Vad är EFT?

EFT - Emotional Freedom Technique

EFT är en metod inom den nya tidens energipsykologi (även sensorisk exponeringsterapi) som bygger på upptäckten av att negativa känslor skapar störningar i kroppens energifält (meridianer) när du mår dåligt.

Dessa störningar ligger på ett undermedvetet plan inbäddad i din kemi och elektricitet och det kan vara mycket svårt att förändra detta med egna viljan (ex vet att alla att flygplan är det säkraste transportmedlet men ändå är folk livrädda för att flyga). 

Du kan uppleva att du sitter fast i jobbiga känslor som aldrig försvinner, att du känner dig utbränd och energilös, att du har en "inre sabotör" som jobbar emot dig och därför inte klarar av att sluta röka, gå ner i vikt, prata inför folk, eller att du sitter fast i traumatiska känslor som att vara rädd att flyga, etc.

Så när du upplever ångest eller nervositet och känner "fjärilar i magen" så är det inte dina tarmar som rör sig - det du känner är störningarna i ditt energifält!

På samma sätt kan du du uppleva "en klump i magen" eller "tryck över bröstet", etc.

Några få kan hantera detta naturligt på egen hand, ofta utan att veta vad som faktiskt händer, men många kan behöva hjälp.

Med EFT lyfter du fram den psykologiska delen av ditt problem som ligger fast förankrad i ditt undermedvetna som gör att du inte kan bli av med problemet, samtidigt som du knackar med fingrarna på ett antal akupunkturpunkter, s.k.tapping. Omedelbart reduceras och elimineras dessa störningar och din energi flödar fritt igen.

Resultatet är en snabb lindring från emotionell smärta, fysiska obehag, samt förbluffande ofta även lindring av fysisk smärta (eftersom många fysiska problem grundar sig i psykiska "spänningar").

EFT är särskilt lämpligt för negativa känslor, tankar och mönster som sitter fast i oss sedan mycket länge och som vi inte kan ta oss ur, kanske inte ens med mångårig psykologhjälp.

Hur fungerar då EFT?

EFT innebär att du knackar på utvalda akupunkturpunkter (s.k tapping) samtidigt som du frambringar minnet av känslan (eller t o m samtidigt upplever känslan i kroppen bara genom att tänka på det). Knackningarna skapar svaga elektriska signaler som på olika vägar hittar in till panikcentrum. Hjärnan får nu in fullständigt motstridiga signaler att du nu istället är skyddad och trygg - och obehaget sjunker därför omedelbart! 

Kopplingen mellan minnet och den kopplade obehagskemin (känslan) "avmonteras" på ett nästan mirakulöst sätt och du kommer samtidigt kunna känna att förändringen sker inom dig! Du kommer givetvis fortfarande minnas allt kring ditt problem men du kommer inte längre känna av den negativa laddningen - den är helt neutraliserad! Mer som att "det var då men det är över nu och jag är trygg"

Knackningarna skapar svaga elektriska signaler genom s.k mekanisk induktion av celler på hundratals olika ställen på kroppen, de vi brukar kalla för akupunkturpunkter. Cellerna har förmågan att omvandla mekanisk stimuli till elektrisk aktivitet. Vissa akupunkturpunkter är mer lättstimulerade än andra då de har lägre elektriskt motstånd och är därmed kraftfullare. 

Punkterna "binds ihop" till "elektriska ledningar" - meridianerna - i den ytliga bindväven, den som ligger direkt under huden. Forskningen är idag inte helt komplett men pekar på att de signaler som genereras av tapping & akupunktur etc skickas snabbare och mer direkt än de signaler som går via nervsystemet (dvs från neuron till neuron via synapser).

Signalerna som når panikcentrum i hjärnan medför att kopplingen bryts mellan obehagskänslan och (ibland bara undermedvetna) minnet vi har av den obehaglig händelsen. I hjärnan sker detta helt och hållet på synapsnivå genom kemisk/biologisk brytning, vilket gör det svårt (för att inte säga omöjligt) att åstadkomma med traditionell "pratterapi". 

Förändringen kan ske så snabbt som inom 5-10 min, men ibland krävs flera sessioner. En del jobbar bara med EFT och då behövs i regel flertalet sessioner, men kombinerar man EFT med andra kraftfulla metoder som NLP och hypnos, så räcker det i regel med en enda session.

  • EFT har visat sig vara supereffektivt och har kunna hjälpa där inga andra traditionella metoder har lyckats!
  • EFT är dessutom mycket enkelt att lära sig. Du gör det på dig själv och efter några behandlingar så klarar du att behandla dig själv på egen hand!  

Det unika med sensoriska exponeringstekniker som ex EFT är deras kraftfulla och snabba förmåga att hantera dina psykologiska föreställningar, obehagliga minnen, smärtor och känslor. Förändringen sker alltså direkt på elektrisk och kemisk/biologisk nivå. Efter behandlingen ser du problemet på ett nytt sätt, tänker klarare, ser nya möjligheter och kan lättare fatta beslut. 

Du mår bättre, din hälsa ökar, ditt beteende ändras och du presterar bättre.

Gemensamt för metoderna är att du definierar problemet oavsett om det händer just nu, har hänt, eller kommer att hända i framtiden. Om du inte vill så behöver du inte ens berätta vad det är som känns obehagligt eller pinsamt för dig. Detta arbetssätt är annorlunda än inom traditionell psykologi, psykodynamisk terapi, KBT eller traditionell mental träning.

Mer information om EFT här.

En video som bra beskriver hur EFT fungerar finns HÄR (på engelska):


Och här ett TED Talk som sätter in EFT som nästa kvantumhopp inom psykologin.

bottom of page