HYPNOS, NLP, EFT ... samt ÖVERSÄTTNINGAR -
Vad är hypnos?
 

 "Som att sova fast samtidigt vara vaken - som att dagdrömma"
 

Med hypnos menar vi egentligen det mentala tillstånd vi kallar för trance.
Alla vi glider in i detta tillstånd flera gånger per dygn helt naturligt; när vi dagdrömmer, är uppslukade av en spännande film, eller precis innan vi vaknar eller somnar, etc. Skillnaden är att under en hypnossession så bestämmer vi att du här och nu går ner i trance, till ett bestämt trancedjup, och hur länge du ska befinna dig där.
 
I trance uppfattar hjärnan direkta instruktioner, bilder, minnen och fantasier som en ren verklighet, eftersom det undermedvetna inte gör skillnad på fantasi och verklighet.
Forskningen har bevisat att hypnotiska suggestioner åstadkommer samma resultat som om vi faktiskt upplever något rent fysiskt - utan att vi är med om händelsen. 

T. ex. skapar suggestionen "snart kommer du bränna dig på en varm platta" samma aktivitet i din hjärna som om du faktiskt hade lagt handen på plattan på riktigt. 
Om en person blir hypnotiserad att se färgen rinna av bildskärmen så kommer bl a de centra i hjärnan som hanterar färgseendet att påverkas: Ögonen fångar givetvis upp den helt normala bilden på skärmen - men hjärnan tror att den ser färg som rinner.
 
I trance är vår hjärna starkt fokuserad på hypnotisörens instruktioner röst och är mycket mottagligt för positiva visioner eftersom aktiviteten i prefrontala cortex ökar, i de områden som har med uppmärksamhet att göra.

I trance vilar klienten djupt djupt avslappnad och får en mycket skön och behaglig upplevelse. Det analytiska tänkandet känns långt borta och det upplevs tystare i huvudet. Det här vill man gärna uppleva snart igen! 
 
Efter hypnosen når du önskat resultat betydligt snabbare och lättare än om du kämpar på som vanligt med ren viljestyrka därför att allt kommer inifrån djupet av dig själv genom den s.k. post-hypnotiska effekten, eftersom hypnotisörens instruktioner finns lagrade i ditt undermedvetna.
 
Hypnos kan fungera för allt. Och javisst, alla som vill kan hypnotiseras! Även du!
Däremot kan man inte bli hypnotiserad på korrekt sätt om man är påverkad av alkhohol, droger eller psykofarmaka.
 
Hypnos är inget konstigt men måhända fortfarande obekant för många.
Hypnos innebär inte att vi tappar kontrollen som en del tror, tvärtom upplever de flesta en ökad känsla av kontroll och en möjlighet att välja tanketillstånd. Du har exempelvis full kontroll att närsomhelst välja att avbryta trancen och då omedelbart komma tillbaka till vaket tillstånd.
 
Ytterligare information om hypnos kan du exempelvis hitta här.
 
 
uppdaterad 2014-09-24